HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Hội thảo về Đất ngập nước tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy

Chương trình Liên minh Đất ngập nước (WAP) được triển khai thực hiện tại 3 tỉnh của Việt Nam là Nam Định, Quảng Nam và Kiên Giang với mục tiêu chính là (1) nâng cao năng lực của cán bộ và cộng đồng địa phương và (2) phát triển cộng đồng.

Từ ngày 3-4/12/2010 tại vườn quốc gia Xuân Thuỷ, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (là nơi được hổ trợ bởi dự án WAP), Ban quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ thuộc tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo tổng kết các kết quả đã được thực hiện, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với các Vườn Quốc gia, khu Bảo tồn, các khu Dự trữ sinh quyển và các đơn vị liên quan khác.

Tại Hội thảo này, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam trình bày một số kinh nghiệm của tỉnh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án WAP với sự hỗ trợ kinh phí từ tổ chức SIDA, giúp đỡ kỹ thuật từ WWF và Viện công nghệ Châu Á tại Thái Lan (AIT) tại Hội An và Núi Thành, đồng thời học tập được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn các nguồn lợi thuỷ sản, hệ thống rừng ngập mặn, công tác phát triển kinh tế cộng đồng của các tỉnh: Nam Định và Kiên Giang.

V­QG Xuân Thủy

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: