HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Các tiêu chí xác định ĐNN có tầm quan trọng quốc tế

Theo tiêu chí của Công ước Ramsar 01/08/1999 thì bộ tiêu chí này nhằm xác định và nhận dạng đất ngập nước có tầm quan trong trên quốc tế.   Đặc biệt những tiêu chí này được dùng cho việc khoanh định các khu Ramsar đó là các tiêu chí sau:

Nhóm A của tiêu chí, các điểm có tính chất tiêu biểu, loại hình ĐNN hiếm hay độc đáo

 Tiêu chí 1: Một vùng ĐNN được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó mang tính chất tiêu biểu, hiếm hoặc một hình mẫu độc đáo của loại hình ĐNN tự nhiên hoặc bán tự nhiên trong một vùng sinh-địa thích hợp

Nhóm B của tiêu chí. Điểm có tầm quan trọng quốc tế trong bảo tồn đa dạng sinh học. Tiêu chí dựa trên loài và quần xã sinh thái

 Tiêu chí 2: Một vùng ĐNN được coi là có tầm quan trọng quốc tế những loài nguy cấp , dễ tổn thương hoặc những loài nguy cấp khẩn cấp hoặc những quần xã sinh thái bị đe doạ.

Tiêu chí 3: Một vùng ĐNN được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó hỗ trợ những quần thể thực vật và/hay những loài động vật quan trọng cho duy trì đa dạng sinh học của một vùng sinh-địa lý cụ thể.

 Tiêu chí 4: Một vùng ĐNN được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó hỗ trợ những loài thực vật và/hay động vật tại một giai đoạn quan trọng trong chu kỳ sống của chúng hoặc cung cấp nơi trú ẩn trong những điều kiện khó khăn.

Tiêu chí cụ thể dựa trên chim nước

 Tiêu chí 5: Một vùng ĐNN được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó thường xuyên hỗ trợ 20.000 hoặc hơn chim nước

 Tiêu chí 6: Một vùng ĐNN được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó thường xuyên hỗ trợ 1% trong một quần thể của một loài hay phụ loài của chim nước

 Tiêu chí cụ thể dựa trên cá

 Tiêu chí 7: Một vùng ĐNN được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó hỗ trợ một bộ phận quan trọng của những loài, phụ loài cá hoặc họ, một giai đoạn sống cá bản địa, những tương tác loài và/hoặc những quần thể tiêu biểu cho những lợi ích của ĐNN và/hoặc những giá trị và do đó đóng góp cho đa dạng sinh học toàn cầu.

 Tiêu chí 8: Một vùng ĐNN được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó là một nguồn thức ăn quan trọng cho cá, nơi đẻ trứng, ương giống và/hoặc đường di cư mà cá trong ĐNN hoặc từ nơi khác phải phụ thuộc.

 Tiêu chí cụ thể đựa trên những đơn vị phân loại khác

 Tiêu chí 9: Một vùng ĐNN được coi là có tầm quan trọng quốc tế nếu nó thường xuyên hỗ trợ 1% cá thể trong một quần thể của một loài hay phụ loài của một loài động vật không phải chim phụ thuộc vào ĐNN

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: