HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

THÊM MỘT GIẢI PHÁP CHO ĐẬP XAYABURI TRÊN DÒNG CHÍNH SÔNG MÊ KÔNG TẠI LÀO

Được biết tất cả 6 nước trong lưu vực sông Mê Kông (Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Căm pu chia và Việt Nam) đều là thành viên của công ước Ramsar. Vì vậy ta có thể thông qua Ban Thư ký của Công ước để có sự hợp tác giữa các nước thành viên gìn giữ, bảo vệ đặc điểm sinh thái của dòng sông cực kỳ quan trọng này, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu. Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang phụ trách vấn đề Ramsar của Việt Nam nên khởi động hoạt động này càng sớm càng tốt.

PGS, TS. Lê Diên Dực
Chủ tịch Hội Đất ngập nước Việt Nam

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: