HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Thông báo Quyết định công nhận hội viên Hội Đất ngập nước Việt Nam

Kính gửi: Các ông bà Hội viên Hội Đất ngập nước ViệtNam

Ngày 09/5/2012 Chủ tịch hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi Trường Việt Nam và Hội Ðất Ngập nước Việt Nam đã ký quyết định công nhận 81 Hội viên chính thức vào Hội Ðất ngập nước Việt Nam. Quyết định và danh sách công nhận đã được đăng tải trên website của Hội tại địa chỉ: https://vnwa.wordpress.com/quyet-dinh-cong-nhan-hoi-vien-hoi-dat-ngap-nuoc-viet-nam/

Chủ tịch Hội đất Ngập nước ViệtNamxin thông báo và chúc mừng các Ông /Bà đã chính thức trở thành hội viên Hội Ðât ngập nước ViệtNam.

Đồng thời, Chủ tịch Hội HDNNVN đề nghị các chi hội trưởng các khu vực (Bắc- Trung-Nam) thực hiện một số hoạt động sau:

1. Triệu tập cuộc họp các hội viên tại khu vực để thông báo về quyết định trên

2. Thông báo điều lệ hoạt động Hội tới các hội viên

3. Tập trung bàn phương hướng hoạt động cụ thể của chi hội.

4. Thảo luận và thống nhất về vấn đề đóng góp kinh phí cho hoạt động Hội.

Những quyết định của chi hội xin gửi về ban thư ký của Hội ngay sau khi kết thúc phiên họp.

Chúc các hội viên mạnh khỏe và tích cực đóng góp cho hoạt động Hội vì sự nghiệp chung của Đất ngập nước ViệtNam.

Chủ tịch Hội

Advertisements

Đã đóng bình luận.