HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Thông báo những nội dung chính cuộc họp lần 1 chi hội Miền Bắc – Hội đất ngập nước Việt Nam

Ngày 29/7/2012, Chi hội miền Bắc, Hội Đất ngập nước Việt Nam đã có cuộc họp lần thứ nhất với mục đích thống nhất những nguyên tắc, điều lệ hoạt động của Hội và trao đổi, bàn bạc về phương hướng hoạt động của Chi hội và Hội trong thời gian tới.

Tới dự cuộc họp có:

  • PGS. Lê Diên Dực, Chủ tịch Hội Đất ngập nước Việt Nam
  • TS. Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội ĐNN Việt Nam
  • TS. Hoàng Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES), Phó chủ tịch thường trực  Hội ĐNN Việt Nam, Chủ tịch Chi hội miền Bắc
  • Cùng các hội viên của Chi hội.

Qua trao đổi, thảo luận, cuộc họp đã đi đến thống nhất những nội dung chính như sau:

1. Về phương hướng và nội dung hoạt động:

Hoạt động của Chi hội phải gắn chặt với hoạt động của Hội. Tuy nhiên, do phạm vi hoạt động ở miền Bắc, có điều kiện tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng với các cơ quan trung ương nên Chi hội miền Bắc cần tập trung vào công tác tư vấn cho các cơ quan này về chính sách, qui hoạch, kế hoạch liên quan đến đất ngập nước. Trước mắt, Chi hội có kế hoạch xây dựng Tầm nhìn đến năm 2030 cho đất ngập nước Hà Nội.

Miền Bắc cũng là nơi có nhiều khu Ramsar đã được công nhận cũng như có các khu tiềm năng. Vì vậy, Chi hội cần tập trung vào việc tìm kiếm các phương án quản lý khu Ramsar một cách hiệu quả, trong đó khuyến khích sự tham gia tích cực của khối doanh nghiệp cũng như cộng đồng tôn giáo. Công tác bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước được đặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sẽ tập trung vào thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu của các HST ĐNN cũng như các cộng đồng sống xung quanh. Đồng thời Chi hội sẽ nghiên cứu đề xuất Hồ Tây sớm trở thành khu Ramsar tiếp theo của Việt Nam.

Về hoạt động phản biện xã hội: tập trung vào những vấn đề, những thách thức và tồn tại trong việc quản lý, sử dụng khu vực sông Hồng và hệ thống sông hồ Hà Nội.

Về hoạt động đào tạo, nâng cao nhận thức: đây là hoạt động quan trọng và luôn là thế mạnh của các hội. Vì vậy, chi hội miền Bắc cũng như Hội đất ngập nước Việt Nam nói chung sẽ luôn tìm mọi cơ hội để xây dựng và triển khai các hoạt động này, thông qua các hình thức: tổ chức seminar, hội thảo, tập huấn, in tài liệu truyền thông, sách chuyên khảo, đăng bài trên trang web… Sản phẩm đầu tiên của Hội sẽ được ra mắt trong khoảng tháng 9/2012 là cuốn sách “Đất ngập nước: các nguyên lý và sử dụng bền vững.” và trang web của Hội sẽ tiếp tục được củng cố, cập nhật. Trong gian đoạn ban đầu, Chi hội dự kiến sẽ thành lập một “thư viện” làm cơ sở cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, nâng cao nhận thức. Vì vậy Chi hội đề nghị các hội viên đóng góp tài liệu/tư liệu về đất ngập nước (cả dạng bản in và dạng file).

2. Về công tác vận động tài chính, xây dựng đề tài dự án:

Chi hội miền Bắc có nhiều hội viên đã và đang công tác tại các cơ quan Bộ ngành như Bộ TNMT, Bộ NN và PTNT và các tổng cục/cục vụ trực thuộc, vì vậy Hội và Chi hội kêu gọi sự năng động, nhiệt tình của các hội viên này trong việc xây dựng đề tài, dự án riêng cho Chi hội/Hội.

Các nguồn tài chính chủ yếu cho hoạt động của Chi hội/Hội được xác định là các Quỹ của nước ngoài, các Đại sứ quán và các chương trình hợp tác quốc tế lớn liên quan đến đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Chi hội kêu gọi các hội viên tìm mọi cơ hội để tiếp cận và gây quỹ từ các nguồn này.

 3. Về công tác tổ chức Chi hội, cuộc họp nhất trí:

Trong giai đoạn ban đầu củng cố về tổ chức hành chính và tài chính, Chi hội sẽ dựa vào Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường (CRES) về nguồn thiết bị cũng như nhân lực.

Để thực hiện nhiệm vụ của Hội Đất ngập nước đối với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, cũng như để tăng cường trách nhiệm cũng như quyền lợi của các hội viên, đề nghị các hội viên nộp hội phí với mức 100.000 đồng/năm.

Về thành phần hội viên: sẽ mở rộng sang cả các lĩnh vực khác như qui hoạch kiến trúc, xã hội nhân văn, du lịch, kinh tế…

Do các hội viên phần lớn là cán bộ đang công tác nên quỹ thời gian khá eo hẹp, vì vậy Chi hội sẽ tăng cường sử dụng thư điện tử và trang web làm kênh thông tin liên lạc chính. Để liên lạc có hiệu quả hơn, ban thư ký sẽ củng cố trang web (cố gắng tạo tên miền chính thức cho trang web ngay khi Hội có tài khoản và con dấu), cập nhật và bổ sung các thông tin về hội viên.

HDNNVN

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: