HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Báo cáo kết quả cuộc họp chi hội đất ngập nước Miền Nam

Ngày 17/8//2012 Chi hội  đất ngập nước Miền Nam thuộc hội đất ngập nước Việt Nam đã tổ chức cuộc họp chi hội thường kỳ năm 2012.

Cuộc họp được diễn ra trong không khí hòa thuận của các thành viên tại trủ sở trung tâm nghiên cứu rừng và đất ngập nước thành phố Hồ Chí minh. với sự tham gia của 21 thanh viên trong chi hội.

Bao cao chi hoi MN.

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: