HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách đất ngập nước tập II Quản lý và phát triển bền vững
bia dat ngap nuoc tap IIĐNN đã cung cấp nhiều dịch vụ và sản phẩm cho con người. Ở mức độ dân cư, cá phụ thuộc ĐNN, hai mảnh vỏ, động vật cho da lông và chim họ vịt hoang dã cho các thu hoạch đáng kể và cung cấp dịch vụ cho hàng triệu người/ngày câu cá và săn bắn giải trí. Ở mức độ HST, ĐNN làm giảm tác động của lụt, cải thiện chất lượng nước và có giá trị về di sản và thẩm mỹ. Chúng cũng góp phần vào ổn định ở mức toàn cầu của N, sunfua, CO2 và mêtan trong khí quyển.

Đánh giá những dịch vụ và sản phẩm này với mục đích quản lý ĐNN đã gặp không ít khó khăn trong việc so sánh những giá trị sinh thái của ĐNN với những hệ thống kinh tế của con người; trong xung đột giữa quyền lợi tư nhân của người sở hữu ĐNN và những giá trị mà ĐNN đem lại cho cộng đồng; và do sự cần thiết phải xem xét giá trị của một vùng ĐNN như là một bộ phận của một cảnh quan thống nhất. Những kỹ thuật định giá bao gồm cách tiếp cận cho điểm không tiền tệ hóa và cách tiếp cận tải trọng (weighting) để so sánh những ĐNN khác nhau cũng như những lựa chọn quản lý khác nhau đối với cùng một vùng ĐNN, các tiếp cận mẫu thức phổ biến hạ thấp giá trị đến mức khái niệm chung như đồng USD, hoặc năng lượng tiêu biểu và cách tiếp cận giá trị thay thế. Không có cách tiếp cận nào trong số những cách đã nêu là không có vấn đề và chưa có được một sự đồng thuận chung về sử dụng chúng.

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: