HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Giải thưởng sách Việt cho sách “Đất ngập nước”

Sach dat giai khuyen khich sach hayGiải thưởng Sách Việt Nam 2013 do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức đã thu hút được sự tham gia của 37 nhà xuất bản trong cả nước, với tổng số sách dự giải là 328 cuốn, gồm 188 cuốn dự giải Sách Hay và 140 cuốn dự giải Sách Đẹp, trong đó có nhiều cuốn đăng ký dự thi cả hai giải. Ngày 28 tháng 12 năm 2013, Giải thưởng Sách Việt Nam đã công bố 83 tác phẩm đoạt giải (gồm 56 giải Sách Hay và 40 giải Sách Đẹp), trong đó có 2 tập sách đất ngập nước do hai tác giả: PGS.TS. Lê Diên Dực và TS. Hoàng Văn Thắng – Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường chủ biên  đã đạt giải khuyến khích  về sách hay.

Sách do nhà xuất bản Nông nghiệp in và phát hành năm 2013. khổ sách 16 x24 cm bao gồm tập I và II.

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: