HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Thông báo quyết định bổ sung, miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên cho Hội đất ngập nước Việt Nam

Hội đất ngập nước Việt Nam xin thông báo với các thành viên về các Quyết định bổ sung, bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên vào ban chấp hành Hội đất ngập nước Việt Nam năm 2014

Quyết định bổ sung các thành viên mới

QD BSNS

Quyết định Miễn nhiệm Bà thư ký Vũ Minh Hoa và chỉ hội trưởng chi hội Miền trung ông Nguyễn Hữu Quyết

QĐ Miễn nhiệm thư ký và chi hôi trưởng Miền Trung

Quyết định bổ nhiệm Thư ký ông Nguyễn Xuân Dũng và chi hội trưởng chi hội miền trung Đường Văn Hiếu

QĐ Bổ nhiệm Thư ký và chi hội trưởng Miền Trung

 

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: