HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Giới thiệu


Tên tiếng Việt: Hội Đất ngập nước ViệtNam

Tên tiếng Anh: VietnamWetlands Association

Tên giao dịch viết tắt:          VNWA

Trụ sở chính của Hội đất ngập nước ViệtNam

Địa chỉ: 19 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-38253506            Fax:84-4-38262932              Email: ldduc@fpt.vn

Hội Đất ngập nước Việt Nam (gọi tắt là Hội) là đơn vị tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ khoa học công nghệ có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, tài khoản riêng tại ngân hàng, hoạt động theo Nghị định số 35/HĐBT ngày 28/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

 Lĩnh vực hoạt động

  • Nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và cung cấp các giải pháp, dịch vụ kỹ thuật về phục hồi và quản lý bền vững các hệ sinh   thái đất ngập nước ViệtNam
  •  Xây dựng, điều phối và thực hiện các dự án trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phục hồi và quản lý bền vững các hệ sinh thái đất ngập nước
  • Nghiên cứu và tư vấn về chính sách, chiến lược và luật pháp về bảo tồn và quản lý bền vững đất ngập nước
  • Xây dựng các mạng lưới về đất ngập nước trong cả nước (bắc, trung, nam) để trao đổi thông tin, đề xuất các biện pháp quản lý thích hợp và chính sách cho nhà nước nhằm sử dụng khôn khéo ĐNN và tài nguyên ĐNN (kể cả biển, đảo, các hệ thống sông và tài nguyên nước), thúc đẩy hoạt động bảo tồn ĐNN trong cả nước.

Hội có trách nhiệm và nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các chế độ chính sách của nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chịu sự chỉ đạo của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và các bộ liên quan khác theo qui định của pháp luật hiện hành.

Danh sách ban chấp hành lâm thời Hội ĐNN Việt Nam (VNWA)

Theo quyết định của chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

 

Bộ phận

Họ và Tên

Chức danh

Địa chỉ

Ban Thường vụ 1. GS. Võ Quý Cố vấn VNWA Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên & Môi trường (CRES
2. PGS, TS. Lê Diên Dực Chủ tịch VNWA CRES
3. TS. HoàngVănThắng PCT VNWA & Chi hội trưởng chi hội miền Bắc (CHMB) Giám Đốc CRES
4.   TS. Bùi Cách Tuyến PCT VNWA Thứ trưởng Bộ TNMT
5.   TS. Nguyên Chí Thành PCT VNWA & Chi hội trưởng chị hội Miền Nam (CHMN) Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu Rừng & ĐNN
6. TS. Nguyễn Hữu Quyết Chi hội trưởng Chi hội Miền Trung (CHMT) Phó GĐ sở TN MT Thừa Thiên Huế
Chấp hành viên 1. TS. Nguyễn Chu Hồi Ủy viên PTCT Tổng cục Biên giới Hải đảo
2. TS. Nguyễn Khắc Kinh Ủy viên Phó chủ tịch Hội Đánh giá Tác động Môi trường Việt Nam
3. GS. TS. Mai Trọng Nhuận Ủy viên GĐ ĐHQG Hà Nội
4. KS. Nguyễn Viết Cách Ủy viên GĐ VQG Xuân Thủy
5. TS. Nguyễn Ngọc Sinh Ủy viên CT Hội BVTN & MT VN
6. GS.TSKH. Phan Nguyên Hồng Ủy viên Ban Nghiên cứu RNM (CRES)
7. TS. Lê Đình Thủy Ủy viên Phụ trách gây quỹ Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật
8. ThS. Đặng Thanh Thủy Ủy viên Phụ trách gây quỹ Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Tài nguyên và Môi trường
Ban thư ký 1. ThS. Vũ Minh Hoa Thư ký VNWA CRES
2. CN. Phan Thị Minh Nguyệt Thủ quỹ VNWA CRES
3. ThS. Trần Anh Tuấn Thư ký CHMT ĐHKH Huế
4. CN. Lê Trọng Toán Ủy viên Thư Ký CRES

 

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: