HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Category Archives: BẢO TỒN VÀ QUẢN LÝ

Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách đất ngập nước tập II Quản lý và phát triển bền vững ĐNN đã cung cấp nhiều dịch vụ và sản phẩm cho con người. Ở mức độ dân cư, cá phụ thuộc ĐNN, hai mảnh vỏ, động vật cho da lông và chim họ vịt hoang dã cho các thu hoạch …

Tiếp tục đọc

Đánh giá biến động tài nguyên khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Xuân Thủy kể từ khi vùng đất ngập nước này được khoanh định thành khu Ramsar (1989)

Giới thiệu: Các hệ sinh thái đất ngập nước (ĐNN) có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Ngược dòng thời gian trong lịch sử phát triển của các nền văn minh nhân loại, cách đây hơn 350 triệu năm, nhiều vùng ĐNN đã tạo nên các nguồn tài nguyên dầu …

Tiếp tục đọc

THÊM MỘT GIẢI PHÁP CHO ĐẬP XAYABURI TRÊN DÒNG CHÍNH SÔNG MÊ KÔNG TẠI LÀO

Được biết tất cả 6 nước trong lưu vực sông Mê Kông (Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Căm pu chia và Việt Nam) đều là thành viên của công ước Ramsar. Vì vậy ta có thể thông qua Ban Thư ký của Công ước để có sự hợp tác giữa các nước thành viên …

Tiếp tục đọc

HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

TS. Hoàng Văn Thắng; PGS.TS. Lê Diên Dực Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội Trong bài phát biểu tại lễ công bố “Báo cáo tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện công ước Ramsar”, tại Hà Nội, ngày 16 …

Tiếp tục đọc

Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A sẽ “bức tử” rừng Cát Tiên!

“Không” là câu trả lời của hầu hết những người đang quan tâm đến hai Dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Không vì hai dự án này chứa đựng quá nhiều tiềm tàng nguy hiểm cho người dân xung quanh và đặc biệt là …

Tiếp tục đọc