HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Đơn xin gia nhập


Hội đất ngập nước Việt Nam là tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về chuyên ngành Đất ngập nước.

Có chức năng hoạt động trong các lĩnh vực sau:

  • Nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và cung cấp các giải pháp, dịch vụ kỹ thuật về phục hồi và quản lý bền vững các hệ sinh   thái đất ngập nước ViệtNam
  • Xây dựng, điều phối và thực hiện các dự án trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phục hồi và quản lý bền vững các hệ sinh thái đất ngập nước
  • Nghiên cứu và tư vấn về chính sách, chiến lược và luật pháp về bảo tồn và quản lý bền vững đất ngập nước
  • Xây dựng các mạng lưới về đất ngập nước trong cả nước (bắc, trung, nam) để trao đổi thông tin, đề xuất các biện pháp quản lý thích hợp và chính sách cho nhà nước nhằm sử dụng khôn khéo ĐNN và tài nguyên ĐNN (kể cả biển, đảo, các hệ thống sông và tài nguyên nước), thúc đẩy hoạt động bảo tồn ĐNN trong cả nước.

Hội Đất ngập nước Việt Nam rất hoan nghênh các thành viên từ khắp mọi miền của tổ quốc quan tâm đến lĩnh vực đất ngập nước tham gia đóng góp, chia sẻ kiến thức cho ngành.

Các thành viên quan tâm muốn gia nhập làm thành viên của Hội xin mời tải mẫu đơn (Tại đây) điền các thông tin cần thiết và gửi về cho các chi hội trưởng theo hướng dẫn trong đơn.

Chủ tịch Hội (VNWA)

PGS.TS. Lê Diên Dực

 

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: