HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Vietnam Wetlands Association

Liên Hệ

HỘI ĐẤT NGẬP NƯỚC VIỆT NAM

Chủ tịch hội: PGS.TS. Lê Diên Dực

Trủ sở chính tại: 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội
điện thoại: 04-38253506
Fax:           04-38262932
DĐ:            0982345698
Email:       ldduc@fpt.vn

Thư ký hội: ThS. Vũ Thị Minh Hoa


Điện thoại: 04-38253506
Fax: 04-38262932
DĐ: 01228216866
Email: hoa@cres.edu.vn

Đã đóng bình luận.

%d người thích bài này: